Дан једног члана изборне комисије и друге приче: Три предизборна романа