Капиталисти, држава и глобализација: Алтернативна логика војно-индустријског комплекса