Улога нафте у променама глобалног поретка: Време великог нереда по Хелен Томпсон