Путовање далеким севером: Трагом Хамсуновим, Исидориним и наших људи са Крвавог пута