Проширење Европске уније на исток: (Гео)политички, економски и вредносни критеријуми