Мрђан Бајић, непоуздани приповедач: Архитектура приватног живота