Аргументи против политичке једнакости и међународне  равноправности: Конфуцијански случај