Стварање идентитета, разарање идентитета: Домовина се брани лепотом