Чега је филм метафора, по Слободану Новаковићу: Карактер личности и епохе у кинематографском огледалу