Грабовчеве и Даудове успомене из садашњости: Стево и Харун, освета књижевних јунака