Уз стоти рођендан Воја Станића:  Међу јавом и мед сном