Стеван Костић: Не сврставам се у фиоке иако је то данас популарно у новинарству