Економски стандард: Како се мењао квалитет живота просечног становника Србије у последње 23 године