Глобална економија у 2024: Пројекције раста и страхови од краха