Бранко Миљковић, најсјајнија звезда српске поезије, угасла у Загребу: Спавај, љубав иде градом на штакама