Век Александра Тишме, картографа стварног света: Пуцањем не доказујеш да си жив