Александар Тишма, картограф стварног света: Пуцањем не доказујеш да си жив