Бранислава Милунов: Новинари су долазили у Делту да нас уцењују