Циганка-мазурка између мјузикла и ћеманета:  Српска нова 1923. година у Београду на води