Утицај технолошког прогреса на раст просечног животног стандарда: Никад није било боље?