Зашто је геополитичка фрагментација, а не протекционизам, опасност за свет: Нове економске политике