Стање руске економије након двадесет месеци рата у Украјини: Војни кејнзијанизам и припреме за дуго ратовање