Vienna Contemporary: Кад политика изврши отмицу уметности и одбије разговор о откупнини