Ђуро Радосавовић: Најбоље Милове слогане урадиле су београдске агенције