Светлана Јанићијевић: У послу мора бити небитно за кога гласаш