Уместо некролога: Никола Мирков, Душко Радуловић и усуд прелазних времена