О Славку Ћурувији, после пресуде Апелационог суда: Сва слова једног убиства