Реформ торта електропривреде и хронологија једне оставке: Структурне реформе и случај Душана Вујовића