Non omnis moriar: „Кад су цветале тикве“, најбољи српски роман