Пољска у Андрићевом срцу: Мирно београдско поподне са Шимборском и неснимљени Вајдин филм о травничком слону Филу