Пољска у Андрићевом срцу: Мирно београдско поподне са Виславом Шимборском и неснимљени Вајдин филм о травничком слону Филу