Париз, пета Олимпијада одбојкашице Majе Огњеновић: Звезда која не тамни