Креће се лађа француска (1): Повест о броду, пуковнику и изгубљеној деци