„Star Trek“, једина утопија која се није осрамотила: Мора да негде постоји неки бољи  живот