Био је човек какви ће људи тек бити: Прича о кратком животу и дугом умирању доктора Младена Стојановића