Варљива постојаност памћења: Кина укида папир, остатак света је прати