Мало вероватни убица Улофа Палмеа, судбина европске социјалдемократије и постхладноратовског света