Прва година необјављеног светског рата:  У Украјини се лице света заувек променило