Смрт иранског генерала и рат за Црвено море: Суецки и Панамски канал пред затварањем