Пола века Пекинпоове баладе о Пету Гарету и Билију Киду, о пролазности, пријатељству и смрти: Романса у Дурангу