Идентитетска криза у Немачкој: Утицај рата на Блиском истоку на пораст индекса неслободе политичког говора у Европи