Весна Кнежевић: У политици нема црних и белих решења, сва су сива